آخرین اخبار

درباره هلدینگ بهپویان هوشمند امید

هلدینگ فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید به عنوان بازوی توانمند بانک سپه در پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری خدمات حوزه فناوری اطلاعات به عنوان ستاد مدیریتی و سهام دار شرکت‌های تابعه ایجاد گردید.

هلدینگ فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید چشم انداز خود را بر پایه ارزش آفرینی بر اساس سه رکن مهم تحول دیجیتالی، شامل تحول در مدل کسب و کار، تحول در فرآیندها و تحول در تجربه مشتری هدف گذاری نموده است.

در حال حاضر پرتفوی خدمات این هلدینگ پوشش دهنده زنجیره خدمات فناوری اطلاعات بانک در حوزه های : پشتیبانی سامانه کُر بانکینگ، خدمات پرداخت، نرم افزار و هوش تجاری، پشتیبانی شعب، مراکز داده و زیرساخت و خدمات مرتبط  با حوزه نوآوری می باشد.

همکاران ما